- Gardavoe ! Als ge dees smoutebol niet lust frituurt ze dan maar zelf !
- Pardon, Madam Salomé, hebt ge't over mij ?

- Zwijgt en ligt stil! En blijft met uwe vinger uit uw gat, imbécile polifonik !
- Pardon, Mijnhéér den imbécile polifonik, hé !