HAAT KWAAD EN KWELLIAAT

§1

KWAAD

Heftig zijt gij

Heftig zijt gij ja

Slecht vel en zwart in 't hart

Haat Kwaad en Kwelliaat

Uw slecht vel gespannen

in een raastig spagaat

 

(en ik die dacht aan botermelk en rapzaad)

 

Welaan gij, prinses Zagemeel, heftig!

Venijnig vel al zwart in 't hart

Vilein vel als gebeten

door een hond uit de hel

Losgerukt van den Mispelaer

Een laatste sneer

Een woest gebaar

Daar valt de kwispel

 

(en ik die dacht die heeft haar staart in haar gevleugeld gat)

 

Ge spreekt de taal van een garnaal

Zwart gif spuit ge als een inktvis

Ge schudt uw kwaadheid als een sidderaal

 

 

 

 

§2

EENZAAM

 

Ik ben het woud

Klam en roerloos en ondoordringbaar

Ik toef en tob

Als ik de poort maar vind

En als ik de poort maar vind

Seffens en dan mijn vriend

 

Vier bomen in het moeras

Dode takken wijzen weg

Klam roerloos en verzwelgend

Het is met mijn zwijgen

Dat ik sprak de wandeling lang

Met mijn weggaan voor ogen

 

Liefde zijt gij

Liefde zijt gij ja

Ik de rijstkorrel

Vervelde korrel

Zie mij

en groet me dan

 

 

§3

HET KOOR DER KWIBUSSEN

Tem de zondvloed als je kan

Tem haar dan

Verspil je natte buskruit

Vals wapen van valse moraal

Aanschouw het toneel

Het gekletter op de ijzeren plaat

Het gespetter van de sidderaal

Het gesis van de garnaal

(En ik die dacht het gesis van de garnaal)photo's, collage and txt: iderden/acamerlinckx / zonder steun van de vlaamse gemeenschap