.

B U R E A U . G R A P E S . O F . A R T . O R G . v e r s l a g . T W E E D E . G R A P E Ï S T I S C H E . I N T E R N A T I O N A L E

Hebben deelgenomen aan het onderzoek Marcel Broodthaers Revisited in het kader van de Tweede Grapeïstische Internationale, en met vrucht en mossel geslaagd in het bijhorend examen, gerangschikt op de eerste 47 plaatsen ( met uitzondering van Ferrièrist Lars, die op de 445ste plaats is terechtgekomen, maar het examen dan ook in een beduidend kortere tijdspanne heeft moeten afleggen ) : Corneel, Kasper, Sebastiaan, Kris ( Afrograpiste Internationale, traducteur des messages officiels ) , Lai ( délégation de LUANDA, ANGOLA ), Patrick, Manoe (NL), Lester, Bianca ( co-représentante des ARDENNES PROFONDES ), Haico ( Belgo-Hollando-Congoliste, co-représentant des ARDENNES PROFONDES ), Lotte, Lorelei, Koen, Chloë, Anna, Frank, Sanne, Kobe, Dagmar, Celeste, Arnout, Ilse, Ernest, Alice, Isenout, Yves, Bart, Dimitri, Hafida, Karen, Reno, Brand, Eric, Koen, Noor, Stan, Samuel, Lieven, Ronald ( Grapist Representative from DENVER, COLORADO ), Adinda, Mauro, Muriel, Laura ( Rappresentante di Gruppo Due Millione, un movimento Belgo-Italiano protograpistico ), en Assorted Friends and Masked and Unmasked Marauders.
Overwegende dat Ferrièrist Lars geslaagd is voor het vergelijkend examen op 8 oktober 2006,
Overwegende dat betrokkene op de 445ste plaats gerangschikt werd op 9 oktober 2006, met ingang van de afwas die hij niet heeft gedaan ; wordt betrokkene benoemd in de graad van Grapo-Generaal van het Departement Grapistieke Propaganda, Sectie Hoeden en Festiviteiten.