Regisseur Jerry Olbrechts
& Hilke Swings

Valkerijgang, Leuven 2008
( Na de voorstelling van Shakespeare's Twelfth Night
met Willighe Vanckenis en
de bonte bende van Leren Ondernemen )